Grains Heatmap

ZWU9
Wheat
+1.71%
ZRU9
Rough Rice
+1.01%
ZOU9
Oats
-0.19%
ZLU9
Soybean Oil
-0.70%
ZCU9
Corn
-0.96%
ZMU9
Soybean Meal
-1.29%
ZSU9
Soybeans
-1.49%

-1.49% 
                             
 +1.71%